Вгледай се в света около теб

01.

Създаване на среда и нагласа

02.

Стойностни преживявания

03.

Личностно развитие

04.

Социални каузи

ЦЕНТЪР ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ПРЕЖИВЯВАНЕ

Искаме да изградим свое образователно пространство и по свой начин да допринесем за промяната. Промяна на статуквото, обществото, гражданското съзнание и отговорността, свободата и равенството и … Промяната, без която не можем и без която бъдещето е неясно и необещаващо. Промяната тук и сега. И за да не звучи само като лозунг отговаряме на някои въпроси.

Преживей изкуството

Учене чрез преживяване на изкуството
3-5 часа
Място на провеждане: на открито или закрито / в галерия

Програмата започва с кратко представяне на предварително избран творец. Групата създава собствена уникална художествена творба. Събитието реализира краен продукт - картини, които остават за спомен или персонално за всеки участник под формата на фотокопие.

City bound

Преживяване в града от друга переспектива
12-24 часа
Място на провеждане: градът

Преживяване на един реален ден в града, в нова среда, условия и роли. Поредица от непривични задачи изпитват изобретателността, креативността и способността за разрешаване на казуси. Среща с  хора от различни социални групи. Ще се търси информация, ще се търси път към извличане на най-доброто от ограничените ресурси. Работата в екип и уменията за взимане на групови решения ще помогнат за успеха.

Кауза за живот

Преживяване на социална кауза
4-8 часа
Място на провеждане: градът

С тази програмата участниците са призовани да заемат мястото на човек в неравностойно положение в един ден от живота му – например от живота на човек с увреждане. С помощта на инвалидни колички ще трябва да се изпълнят лесни на пръв поглед задачи. Само, когато съзнателно преживеем нещо, ще искаме да го променим.

Богат - беден

Преживяване на града през призмата на богатството и бедността
6-12 часа
Място на провеждане: градът

Това е социално предизвикателство, чрез което се опознават различни аспекти от живота в града и неговите жители. Всеки ден се срещаме с различни лица на богатството, всеки ден се срещаме и с бедността. Вече сме свикнали с нея. Ние предлагаме преживяване - преживейте един ден в ролята на беден. Вижте света, града и обществото отвътре, вижте всичко.