Вгледай се в света около теб

01.

Създаване на среда и нагласа

02.

Стойностни преживявания

03.

Личностно развитие

04.

Социални каузи

ЦЕНТЪР ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ПРЕЖИВЯВАНЕ

Искаме да изградим център и по свой начин да допринесем за промяната. Промяна на статуквото, обществото, гражданското съзнание и отговорността, свободата и равенството и … Промяната, без която не можем и без която бъдещето е неясно и необещаващо. Промяната тук и сега. И за да не звучи само като лозунг отговаряме на някои въпроси.

Проект Различни - Не Безразлични

Програма за младежи и ученици
3-5 часа
Място на провеждане: на открито или в училище

Проектът има за цел развиване на отговорно поведение на наблюдателя, на неговото НЕ-Безразличие спрямо действията на участниците в движението по пътя, преодоляване и борба с културата на ПРЕМЪЛЧАВАНЕТО – културата на немия свидетел, който не носи отговорност. Проектът се провежда под формата на еднодневни програми за младежи или адаптиран вариант за ученици в рамките на 3 учебни часа.

Сити Баунд

Преживяване в града от друга переспектива
4-24 часа
Място на провеждане: градът

Преживяване на един реален ден в града, в нова среда, условия и роли. Поредица от непривични задачи изпитват изобретателността, креативността и способността за разрешаване на казуси. Среща с  хора от различни социални групи. Ще се търси информация, ще се търси път към извличане на най-доброто от ограничените ресурси. Работата в екип и уменията за взимане на групови решения ще помогнат за успеха.

Кауза за живот

Преживяване на социална кауза
4-8 часа
Място на провеждане: градът

С тази програмата участниците са призовани да погледнат на света и града през призмата на човек в неравностойно положение - през очите на бедния или лишения от нещо. Въпросите, които ще си задават, са лесни за отговаряне на пръв поглед. Колко струва животът? Кое е ценно и скъпо? Само, когато съзнателно преживеем нещо, ще искаме да го променим.

Родители и деца

Учене чрез преживяване за родители
6-12 часа
Място на провеждане: навсякъде

Все повече родители прегарят и не могат да дадат на децата си това, от което се нуждаят. Време и внимание. Ученето чрез преживяване има някои идеи как това би могло да бъде променено. Как да помогнем на децата си и на себе си да не бъдем толкова дълго в дигиталния свят, как да се справим с трудностите не толкова не теория, а на практика?