Майа е творец и любител на природата. Сертифициран инструктор сред природата /Outdoor Educator/ към института по преживелищна педагогика, Университет CVJM, Касел, Германия и инструктор временни въжени елементи към същия институт.  Валидни сертификати: “Воден спасител на открити водни площи и море“, „Издирване и спасяване по време на наводнение“, „Издирване и спасяване на животни - ASAR”, „Въведение в международно хуманитарно право”, „Пречистване на водата -  CAWS" и др. От 2000г. е част от „Националния екип за действие при наводнения“ към БЧК.

Майа притежава образователната и научна степен „доктор“ по „Методика на обучението по изобразително изкуство“ и магистър по специалност „Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство“ към СУ „Св. Климент Охридски“.  От 1998г. е част от екипа на артистичното сдружение „Изкуство в действие“. Майа е илюстраторът на книгата "Пътят на промяната" и илюстратор на картите в образователната игра „Пътят на промяната“.