Portfolio Tag: team

Обучение на тема “Мобинг”

  Целта на обучението е да представи основните принципи и механизми, чрез които действа Мобингът като явление в социален аспект и методите от преживелищната педаготика за преодоляването му Сред основните акценти на обучението са:  Разпознаване и назоваване на Мобинга Създаване на ангажираност по темата – какво означава да си изключен от социума? Как се чувстваш,…
Read more