Portfolio Category: Обучение за учители

Обучение на тема “Мобинг”

  Целта на обучението е да представи основните принципи и механизми, чрез които действа Мобингът като явление в социален аспект и методите от преживелищната педаготика за преодоляването му Сред основните акценти на обучението са:  Разпознаване и назоваване на Мобинга Създаване на ангажираност по темата – какво означава да си изключен от социума? Как се чувстваш,…
Read more

КомуникаЦио /Тренинг за учители /младежи

  КомуникаЦио е тренинг за учители, който кара групата да преживее истинските изпитания на комуникацията. Умеем ли да общуваме пълноценно с нашите ученици и колеги, можем ли ние като лидери да изслушаме другия и другите, можем ли да чуем и осъзнаем какво ни казват? Това са въпроси, които ще бъдат "оттренирани" в рамките на този…
Read more

Методите на рефлексия в ПП

Методите на рефлексия е тренинг за учители, неговата цел е да представи основните принципи и механизми, чрез които действа ученето чрез преживяване и възможностите, които то предоставя за обогатяване на учебния процес, за допълване на формите на неформално учене,за преодоляване на различни конфликтни ситуации, за допринасяне на личностното развитие на учениците и техните умения за…
Read more

Мобинг и емпатия за учители

Тренингът за учители на тема "Мобинг и емпатия"  има за цел да представи основните принципи и механизми, чрез които действа Мобингът като явление в социален аспект и методите от преживелищната педаготика за преодоляването му,  свързани най-вече с емпатията като умение. Сред основните акценти са:  Разпознаване и назоваване на Мобинга Създаване на ангажираност по темата –…
Read more