Модул 2 /Бивак

27.06-05.07.2020г. – Модул 2 „Твърди умения в планината и във водата. Бивак.”

По време на модула ще се съсредоточим върху твърди умения и уменията за оцеляване в природата – изграждане на бивак, палене на огън, ориентиране с компас и карта, справяне с различни критични ситуации. Участниците ще придобият умения за работене в групи с ниски и високи въжени елементи; гребане с лодки и др. Провежда се на язовир Голям Беглик. Неизменна част от курса са множество екипни игри и възможностите им за адаптиране към различни възрастови групи. Твърдите умения са придружени от меки - рефлексии и трансфериране на преживяното в ежедневния живот. Някои от елементите на курса водят до разширяване на собствените граници и до нови моменти в себепознанието - соло и др.