Обучение на тема “Мобинг”

 

Целта на обучението е да представи основните принципи и механизми, чрез които действа Мобингът като явление в социален аспект и методите от преживелищната педаготика за преодоляването му
Сред основните акценти на обучението са:

 •  Разпознаване и назоваване на Мобинга
 • Създаване на ангажираност по темата – какво означава да си изключен от социума? Как се чувстваш, когато си изключен?
 • Процесът на груповата динамика – разпознаване на различни видове роли
 • Развиване на личността и на личните силни страни
 • Създаване на общностно битие
 • Наблюдаване на мобинга като като групов процес и система

Ползите за Вашия екип:

 • Запознаване с методите и инструментариума на ПП и с немската школа в бранша
 • Твърди и меки умения при работата с ученици в различна възраст
 • Идеи за разпознаване и справяне с мобинга и враждебността като явление
 • Нови възможности и методи за обогатяване на учебния процес и на формите на неформално учене
 • Ориентираност към процеса