Работилница “Пътят на промяната“

Проактивната работилница „Пътят на промяната“ е разработена от екип от четирима души и е финансирана от Номадия с акцент върху проактивността като един от начините на превенция на пътно-транспортни произшествия.

Ние сме убедени и вярваме, че програмата ще даде много на участниците в нея. Ще даде насоки на мислене, алтернативи, ще доведе до ниво на осъзнаване и ще Ви запознае с  някои същностни концепции в ученето чрез преживяване. Защото независимо дали ни харесва или не, нашата пътна реалност е и нашето ежедневие, тя е била вчера, тя е днес – тук и сега. Ние искаме заедно с Вас да помислим за УТРЕ-то!

 

ПРОГРАМА

След срещата в 10ч. ще споделим очакванията си от работилницата и нашия интерес по темата, отговаряйки на въпроса „Защо съм тук?“.

 

Същинската работилница представлява образователна игра с карти, чрез които участниците активно търсят причинно-следствените връзки между различни сфери на нашата пътна реалност – инфраструктура, институции, човешки фактор, алтернативи и др. При по-малки участници има адаптиран вариант, в който децата измислят истории или отговарят на въпроси, свързани с пътната безопасност.

 

Рефлексия от работилницата, която ще предизвика участниците да търсят работещи решения не само на едно глобално ниво в контекста на мисленето, че „Нищо не зависи от мен“, а на едно личностно ниво и на това какво АЗ мога да променя и ще променя, намирайки мястото на картата „Къде съм аз?“ или нейния вариант за по-малки деца „Какво мога да направя аз?“.