Обучение за учители (Пътна безопасност и превенция)

Обучението за учители и педагози по темата за пътната безопасност носи името „Пътят на промяната“ и има за цел да представи методиката за провеждане на създадената от нашето сдружение образователна игра. Основните акценти са както от една страна практическата приложимост и лесното използване на играта, така и промяната на нагласите на подрастващите, работа в посока развиване на граждански умения и демократични ценности. Успоредно с придобиването на знания и умения, свързани с ученето чрез преживяване, участниците получават и поглед към темата за пътната безопасност в контекста на гражданското образование. Обучението завършва със споделени материали по темата. Обучението има и онлайн версия.

Параметри:

Дати: по договаряне

Протичане: 3ч.

Съдържание: практика (провеждане на иглата „Пътят на промяната“ и теория (запознаване с теоретичните понятия, основните принципи на играта и методите на провеждане). Методически насоки за провеждане на играта.

Начин на провеждане: присъствено или онлайн

Група: минимален брой участници 3, максимален 50 човека

Цена: 200лв. за групи под 10 човека /380лв. за групи над 10 човека. Цената включва: водещ обучението, споделени материали.

За записване: за да се запишете за нашето обучение, трябва да ни пуснете имейл с Вашите имена, телефон и да внесете сумата за обучението.

Comments are closed.