Тренинг за учители по ПП

Тренингът за учители по преживелищна педагогика има за цел да представи основните принципи и механизми, чрез които действа ученето чрез преживяване и възможностите, които то предоставя за обогатяване на учебния процес, за допълване на формите на неформално учене, за преодоляване на различни конфликтни ситуации и за допринасяне на личностното развитие на учениците.

Основни акценти са:

  • Методи за раздвижване и разчупване на атмосферата при работа с цел мотивиране на учениците
  • Кооперативни упражнения за училищното ежедневие
  • Упражнения за доверие за училищното ежедневие
  • Практични методи на рефлексия при обсъждане на придобития опит и учебни единици
  • Теоретични модели в Преживелищната педагогика /ПП /моделът на зоните на учене, модели на рефлексия и трансфер, скала на коопериране, учебен цикъл, базиран на опита/
  • История на ПП

Ползите за Вашия екип са:

  • Запознаване с методите и инструментариума на ПП
  • Твърди и меки умения при работата с ученици в различна възраст
  • Нови възможности и методи за обогатяване на учебния процес и на формите на неформално учене
  • Ориентираност към процеса