Методите на рефлексия в УП

Методите на рефлексия е тренинг за учители, неговата цел е да представи основните принципи и механизми, чрез които действа ученето чрез преживяване и възможностите, които то предоставя за обогатяване на учебния процес, за допълване на формите на неформално учене,за преодоляване на различни конфликтни ситуации, за допринасяне на личностното развитие на учениците и техните умения за работа в екип.

В рамките на тренинга се представят /чрез преживяване/ следните методи на рефлексия в преживелищната педагогика: The mountains speak for themselves; Direction with reflection; Outward Bound plus. Според нас те могат да намерят своето практическо приложение в училищното ежедневие.

А ето и някои от ползите за Вашия екип:

- Осъзнаване на необходимостта от истинско стойностно преживяване извън лидерската позиция на учителя

- Осъзнаване на необходимостта и важността на рефлексията, за да бъде изградена една дълбока и пълноценна връзка между учител и ученици