Курс Временни въжени елементи

Високите и ниски въжени елементи са сравнително рядко използван метод в Преживелищната педагогика. Много често елементът не е на мястото, което ни трябва точно в този момент. Има решение за такива ситуации и ние бихме искали да Ви ги покажем.

В този курс ще научите как сигурно и професионално се изготвят ниски и високи въжени елементи според стандартите на Европейската въжена асоциация. Ще получите инструментариум от методи как въжените елементи могат да бъдат използвани с педагогическа цел.

Акценти от програмата:

  • Практическо изучаване на изграждане и използване на множество мобилни въжени елементи
  • Техники за опъване на въжения елемент
  • Екипировка и възли
  • Стандарти за сигурност съгласно ERCA
  • Репертоар от методи за мобилни въжени точки
  • Качване по въжето
  • Мениджмънт по сигурността и мениджмънт в кризисни ситуации

Дати на провеждане: 21-24.09.2023г.

Цена: 420лв. Цената включва: сертифицирани инструктори, екипировка за активностите. Цената не включва: нощувки, храна, транспорт.

Място на провеждане: местност Гюлечица /Рила

Брой участници: минимален брой участници 10; максимален брой участници - 14