Инструкторски курс 2022

 

Инструкторският курс на Номадия е курс по методиката на ученето чрез преживяване. С неговото завършване участниците могат да работят с групи деца и възрастни предимно сред природата. Курсът е със статут на допълнителна квалификация. Провежда се във франчайз партньорство. Завършва с немски сертификат.

Провеждане на курса 2022 /в условията на пандемия*

 

Курсът се провежда за четвърта година, като форматът му е адаптиран към реалността на пандемията и дава основните знания и умения при работата като Инструктор по методиката Учене чрез преживяване и Инструктор с групи на открито и на закрито. Много от упражненията могат да бъдат осъществявани извън природата и да обогатят уменията за фасилитиране и модериране на групови процеси.

В обучението са включени присъствени и онлайн срещи в рамките на 18 дни, лекция на тема „Правни и застрахователни аспекти в работата като инструктор“, обучение по първа помощ. Курсът завършва с един ден наблюдение в някоя от нашите програми (т.нар. хоспитация) и един ден практика с избрана от курсистите група.

 

Дати 2022г.

 

11.02-12.02.2022г. – Присъствена среща в София - Въведение в модул „Теория”. Модулът запознава обучаващите се с понятия като групова динамика, методи на рефлексия, методи и нива на комуникация според Шулц фон Туун, взаимоотношения между обучител и обучаем, основни принципи в Ученето чрез преживяване, основни принципи при поставяне на задачи Сити баунд, моделът на зоните на учене, моделът Flow и др. В него са включени множество кооперативни упражнения и игри (проблеми задачи), които се използват в реални обучения с групи он- и офлайн. Цялата методология е представена през призмата на практиката – задачи,  казуси, дискусии. В края на модула участниците получават папка споделени материали с основните теоретични единици в УП.

 

16.02.2022; 23.02.2022; 02.03.2022; 09.03.2022г. – 4 онлайн срещи от модула „Теория“. Срещите се провеждат всяка сряда вечер в периода 18 – 21ч.

 

25-27.03.2022г. – Модул „Сити баунд“ /Онлайн и присъствени срещи. Модулът запознава обучаващите се с основните принципи при поставяне на задачи Сити баунд и това как да използваме града като пространство за учене. 25.03.2022 – онлайн среща – въведение в Сити баунда; 26.03.2022 – същински Сити баунд в София; 27.03.2022 – присъствена среща и рефлексия в София.

 

16-17.04.2022г. „Твърди умения в планината” /Рила /Присъствено. В рамките на модула са включени екипировка, възли, висок и нисък въжен елемент и използването им с педагогическа цел. С преминаването през този модул не получавате правоспособност да изграждате въжени елементи например. В нашите програми право на това имат само сертифицираните инструктори – планински спасители, инструктори с ERCA сертификат и др. Участниците се обучават на две основни положения – най-важните твърди умения в планината – безопасност, ориентиране, възли, безопасно съпровождане на въжен елемент и др. от една страна и това как да използваме планинските активности с екипна и с педагогическа цел.

 

14-15.05.2022. „Твърди умения в планината. Втора част“ /Рила/Присъствено. В рамките на модула са включени ориентиране, преход, стрелба с лък.

 

23 – 26.06.2022г. – „Бивак и твърди умения във водата“ / Голям Беглик /Присъствено. По време на модула ще се съсредоточим и върху уменията за оцеляване в природата – изграждане на бивак, отново възли, техники и материали за палене на огън, готвене на открито растения и използването им в УП, упражнения за възприятия, соло. Ще се запознаем с водната безопасност и използването на водата с педагогическа цел, водноспасителен минимум, гребане с кану и др. Какво означава това на практика? С преминаването през този модул не получавате правоспособност да изграждате водни елементи. Според българското законодателство право на това имат само сертифицираните водни спасители. Модулът Ви обучава на две основни положения – най-важните правила на безопасност при водни активности, които всеки един инструктор трябва да знае, от една страна и това как да използваме водата и водните активности с екипна и педагогическа цел.

 

30.06.2022  Лекция „Правни аспекти в работата с групи на открито и закрито“/Онлайн.

 

Изпит – предстои да се фиксира дата за края на месец юни

 

Наблюдение в някоя от програмите на Номадия и Практика - уговарят се допълнително с организаторите

 

Първа помощ - всеки може сам да организира своя курс по първа помощ, за нас е важно да имате валиден сертификат.

 

 

Цена

Цената за всички обучителни модули е 1350лв. Възможно е разсрочено плащане на три или четири вноски. Възможно е и разсрочено плащане по 100лв. на месец. За сравнение цената на обучението в същия университет в Германия е 2300 евро.

Цената включва: обучение от сертифицирани по методиката на ченето чрез преживяване обучители, осигуряване на цялата необходима екипировка (въжета, палатки, лък, сечива, лодки и др. с изключение на личната екипировка за бивак – спален чувал и др.), споделени материали за всеки от модулите, акредитиран немски сертификат.

Цената не включва: застраховка, храна (обикновено готвим и пазаруваме заедно), настаняване и транспорт (възможност за споделен транспорт), обучение по първа помощ.