КомуникаЦио /Тренинг за учители /младежи

 

КомуникаЦио е тренинг за учители, който кара групата да преживее истинските изпитания на комуникацията. Умеем ли да общуваме пълноценно с нашите ученици и колеги, можем ли ние като лидери да изслушаме другия и другите, можем ли да чуем и осъзнаем какво ни казват?

Това са въпроси, които ще бъдат "оттренирани" в рамките на този трениг. Убедени сме, че резултатите ще са по-ефективни, ако не дадем готови отговори, още повече, че те почти винаги са индивидуални...

Ето някои от акцентите на тренинга:

  • Казуси на комуникацията, затруднената комуникация
  • Кооперативни комуникационни упражнения - на практика
  • Групова динамика
  • Рефлексия на процесите
  • Някои теоретични модели на комуникацията, моделът на Фридеман Шулц фон Тун
  • Ненасилствената комуникация на Маршал Розенберг

А ето и някои от ползите за Вашия екип:

- Осъзнаване на необходимостта от ефективна комуникация извън лидерската позиция на учителя

- Осъзнаване на необходимостта и важността на изсрушването, за да бъде изградена една дълбока и пълноценна връзка между учител и ученици

-Методите на ненасилствена комуникация на практика в училищното ежедневие

Един представител на института по ПП към университета в Касел и един сертифициран инструктор от Центъра за учене чрез преживяване
Обучението завършва със сертификат за всеки участник, издаден от Института по ПП към университета в Касел, с който може да се кандидатства към МОН за квалификационни кредити
Ø  Запознаване с методите и инструментариума на ПП и с немската школа в бранша

Ø  Твърди и меки умения при работата с ученици в различна възраст

Ø  Идеи за мотивиране на учениците и отваряне на процеса на учене към богат инструментариум и техники

Ø  Нови възможности и методи за обогатяване на учебния процес и на формите на неформално учене

Ø  Ориентираност към процеса