КомуникаЦио /Тренинг за младежи

КомиуникаЦио е тренинг, ориентиран към младежите и ефективната и ненасилствена комуникация между тях. В рамките му групата преминава през различни етапи, като всеки един от тях е последван от рефлексия. За разлика от тренинга КомуникаЦио за учители тук акцентът е само върху практиката и преживяването, оттренирването на някои ситуации, т.е. липсва каквато и да е теория. Или иначе казано моделите на ненасилствена комуникация на Маршал Розенберг и четиристарнният модел на комуникацията на Фридеман Шулц фон Тун са в основата, без да бъдат преподавани като уроци. Защото сме убедени, че преживяването е по-ценно и трайно като ефект, когато докосне личната реалност на всеки един участник. Убедени сме, че така то би имало и много по-устойчиво присъствие в живота на младежите.

Ето някои акценти от програмата:

  • Упражнения за айсбрекинг
  • Упражнения за доверие
  • Упражнения за комуникация с различна степен на трудност
  • Проблемен комуникационен казус
  • Рефлексия

Ето и някои от ползите и за Вашите ученици/младежи:

  • Развиване на различни социални компетентности - умение за споделяне, за изслушване, за приемане на чуждо мнение, емпатия, ненасилствена комуникация
  • Способност за работа в екип, взимане на ефективни решения и справяне с проблемен казус
  • Личностно развитие