Инструкторски курс 2023

Инструкторският курс по методиката Учене чрез преживяванее съвместна програма на Nomadia /Сдружение „Център за учене чрез преживяване” и Университета CVJM, Касел, Германия. Той се базира на придобиване на знания чрез опит и експериментиране предимно сред природата. Обучението, основано на преживяването, е все по-често използван метод на откриване на света, на своето място в него. В настоящия курс сме взели предвид отчасти и адаптирането на методиката към онлайн провеждане на обучения.

Курсът е сертифициран от Немското Сдружение по преживелищна педагогика и всеки преминал го успешно получава акредитирана диплома. Програмата за обучението е разработена и модерирана от нашите партньори от Института по преживелищна педагогика към Университет CVJM, Касел, Германия. (/http://ep.cvjm-hochschule.de/institute/institut-fuer-erlebnispaedagogik/fort-und-weiterbildung/weiterbildung-wildnis-und-erlebnispaedagogik/).

 

Провеждане на курса 2023

Курсът се провежда за пета година и дава основните знания и умения при работата като Инструктор по методиката Учене чрез преживяване и Инструктор с групи на открито и на закрито. Много от упражненията и игрите могат да бъдат осъществявани не само в природата, но и извън нея и да обогатят уменията за фасилитиране и модериране на групови процеси.

В обучението са включени присъствени и онлайн срещи в рамките на 17 дни, лекция на тема „Правни и застрахователни аспекти в работата като инструктор“. Курсът завършва с един ден наблюдение в някоя от нашите програми (т.нар. хоспитация), един ден практика с избрана от курсистите група, изпит и обучение по първа помощ, което участниците си организират сами.

 

Дати 2023г.

 

06-09.04.2023г. – Модул „Теория”. Модулът запознава обучаващите се с понятия като групова динамика, методи на рефлексия, методи и нива на комуникация според Шулц фон Туун, взаимоотношения между обучител и обучаем, основни принципи в Ученето чрез преживяване, основни принципи при поставяне на задачи Сити баунд, моделът на зоните на учене, моделът Flow и др. В него са включени множество кооперативни упражнения и игри (проблеми задачи), които се използват в реални обучения с групи он- и офлайн. Цялата методология е представена през призмата на практиката – задачи,  казуси, дискусии. В края на модула участниците получават папка споделени материали с основните теоретични единици в УП.

 

19-21.05.2023г. – Модул „Сити баунд“ /Онлайн и присъствени срещи. Модулът запознава обучаващите се с основните принципи при поставяне на задачи Сити баунд и това как да използваме града като пространство за учене. 19.05.2023 – онлайн среща – въведение в Сити баунда; 20.05.2023 – същински Сити баунд в София; 21.05.2023 – присъствена среща и рефлексия в София.

Модулът завършва с групов проект на програма „Сити баунд“.

 

21.06 – 25.06.2023г. – „Бивак и твърди умения във водата“ / Голям Беглик /Присъствено. По време на модула ще се съсредоточим и върху уменията за оцеляване в природата – изграждане на бивак, отново възли, техники и материали за палене на огън, готвене на открито растения и използването им в УП, упражнения за възприятия, соло. Ще се запознаем с водната безопасност и използването на водата с педагогическа цел, водноспасителен минимум, гребане с кану и др. Какво означава това на практика? С преминаването през този модул не получавате правоспособност да изграждате водни елементи. Според българското законодателство право на това имат само сертифицираните водни спасители. Модулът Ви обучава на две основни положения – най-важните правила на безопасност при водни активности, които всеки един инструктор трябва да знае, от една страна и това как да използваме водата и водните активности с екипна и педагогическа цел.

 

21-24.09.2023г. „Твърди умения в планината” /Рила /Присъствено. В рамките на модула са включени екипировка, възли, висок и нисък въжен елемент и използването им с педагогическа цел, преход, ориентиране, стрелба с лък. С преминаването през този модул не получавате правоспособност да изграждате въжени елементи например. В нашите програми право на това имат само сертифицираните инструктори – планински спасители, инструктори с ERCA сертификат и др.

Изпит – предстои да се фиксира дата за края на месец септември /октомври

Наблюдение в някоя от програмите на Nomadia и Практика – уговарят се допълнително с организаторите

Първа помощ – всеки може сам да организира своя курс по първа помощ, за нас е важно да имате валиден сертификат.

Лекция „Правни аспекти в работата с групи на открито и закрито“/Онлайн.

 

 

Comments are closed.