Category Archives: За нас

Бягай с усмивка

Нашият екип имаше удоволствието да бъде част от организиранията по Благотворително бягане в подкрепа на АЛА (Асоциация Лицеви Аномалии), което се проведе на първи октомври във Враца. Участвахме с арт работилница за децата и с някои организирани от нашия екип игри. Може би вятърът ни беше малко в повече, може би децата малко по-малко, но…
Read more

Участие в проект на село Кубратово

Какво е чувството да си част от общност? Да споделяш не само трудности, но и радости, смях? На 4-ти септември нашето сдружение имаше удоволствието отново да бъде част от общността на село Кубратово и участва в неговия проект "Здрав дух в здраво тяло - добро начало". Някои от емоциите са заснети, някои разбира се не...…
Read more

Участие в проект на село Подгумер

На 27 август нашето сдружение участва в проекта на село Подгумер „СПОРТ И АКТИВНИ ЗАНИМАНИЯ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ СЛЕД ПАНДЕМИЯ“, който се проведе в Железница. Както се вижда от снимките, участваха не само децата и младежите, участваха всички възрасти без никакви изключения ! И отново както се вижда от снимките, участниците бяха по всякакъв…
Read more

Политика за защита на личните данни

Сдружение "Център за учене чрез преживяване", ЕИК: 205638180 с адрес: гр.София, ул.Черни Лом №10, тел.: 0896834018, имейл адрес: center_up@abv.bg, прилага в търговските си взаимоотношения с Клиентите настоящите Общи условия, наричан в настоящия текст за краткост "Администратор" или "Сдружението". ПРЕАМБЮЛ Сдружението като администратор на лични данни, събира и обработва определена информация за физически лица. Тази информация може…
Read more