За нас

Няколко думи за нас

 

Нашата цел

Ние сме група съмишленици, обединени около идеята и желанието да променим нещо. Да променим нещо в заобикалящия ни свят, в съвременното ни общество, в системата и статуквото, белязали по свой начин редица поколения.

Популяризиране на Ученето чрез преживяване като иновативен, и много по-ефективен, подход, който дава възможност на групи деца и младежи да намерят себе си и мястото си в обществото. Работа не само с различни възрастови групи, но и с маргинализирани групи, поставени по някакъв начин “извън” общността - деца и младежи с увреждания, деца и младежи в неравностойно положение и др. Общ принос към светогледа и нагласите на обществото чрез популяризиране на съкровени човешки ценности.

Защо ние

01.

Участие в осъществяване на смислена кауза

02.

Всички сме част от проблема, нека бъдем част от решението

03.

Осъзнаване на промяната, която идва отвътре и споделена отговорност

Нашият екип

 • Румяна Георгиева

  Румяна е сертифициран инструктор сред природата / Outdoor Educator /към...

 • Майа Антова

  Майа е творец и любител на природата. Сертифициран инструктор сред...

 • Орлин Илиев

  Орлин е планинският "експерт" в нашия екип. Лицензиран планински, аплийски...

 • Иван Георгиев

  Иван е страстен любител на (почти) всякакви спортове сред природата...

Нашите принципи и практики

01.

НПО

Центърът за учене чрез преживяване е регистриран като сдружение по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в частна полза. Създавайки центъра, ние си поставихме няколко основни цели - на първо място бихме искали да участваме в редица проекти и каузи, които могат да подобрят условията на живот в страната ни. 

02.

Преживяването

Акцентът в нашите програми е преживяването. Това е и основният метод на учене. Ученето чрез преживяване се осъществява през следните етапи - планиране на активността съгласно потребностите и желанията на групата; същинско протичане и преживяване; рефлексия на преживяване и трансфериране на новопридопития опит в зоната на познанието и личния опит.

03.

Социални каузи

Само когато преживееш нещо, ти би искал и да го промениш. Идеята ни е чрез преживяване да отворим вратите към други гледни точки, перспективи и надяваме се … промени. Към приемане на различните и съвместни дейности с тях. Убедени сме, че изолацията води до духовно обедняване на хората, неспособни да споделят преживявания и емоции с различните.

04.

Иновативен подход

Ученето чрез преживяване не е нов подход или методика, в нашата страна обаче можем да го разглеждаме като иновация в организирането на програми за групи хора с физически увреждания или за маргинализирани групи от хора - хора с различен социален статус и др. Посредством ученето чрез преживяване въпросните групи биха могли да се убедят, че притежават редица качества, които могат да им помогнат в живота. Могат да придобият редица меки умения и знания за света като цяло. 

05.

Обучители

Според нас качество се постига най-вече с добре обучен екип от сертифицирани инструктори. Нашите обучители са сертифицирани според стандартите на Немското сдружение по преживелищна педагогика /https://www.bundesverband-erlebnispaedagogik.de/ от Института по преживелищна педагогика към университета в Касел /Германия /https://www.cvjm-hochschule.de/institut-fuer-erlebnispaedagogik-ifep/.

06.

Безопасност

В нашите програми обръщаме голямо внимание на безопасността при провеждане на програми на открито. Безопасност гарантираме с работа съгласно стандартите за безопасност в страната и на европейско ниво. Спазваме изискванията на водноспасителната служба към БЧК при изграждане на водни елементи; на ПСС към БЧК, АПХ и европейската въжена асоциация ERCA при използване в програмите на различни планински – въжени, скални, трекинг елементи; на немското сдружение по преживелищна педагогика /https://www.bundesverband-erlebnispaedagogik.de/.