Кауза

Няколко думи за нас и за нашата кауза

Нашата кауза е каузата пътна безопасност. Пътната безопасност в контекста на гражданското образование. Вярваме, че всеки един от нас може да допринесе за промяната на пътната реалност в страната ни. Затова и нарекохме каузата „Пътят на промяната“.

Мисията на нашата организация е да убедим възможно най-много хора, че всяко наше действие и бездействие като граждани има връзка с пътната реалност в страната ни и че ние като отговорни граждани сме тези, от които зависи промяната, качеството ни на живот и др. Мисията ни е да променяме начина на мислене на хората и тяхното поведение.

Вече имаме три реализирани дейности по нашия проект.

 • През март 2023г. издадохме книга с кауза, наречена „Пътят на промяната“ с автор Румяна Георгиева и илюстратор Майа Антова. Ако искате да си купите книгата (8лв.), можете да я поръчате от тук.
 • През месец септември създадохме видео по темата, което е по-долу на страницата:)
 • През ноември създадохме образователна игра, която чрез преживяване въвежда темата за активното гражданско поведение като възможно решение за излизане от негативните статистики. Екип съставители: Румяна Георгиева, Айлин Етемова, Надежда Ангелова, Майа Антова /която е и илюстратор/. Ако искате да си купите играта (89лв.), можете да я поръчате от тук.

Убедени сме, че Пътят на промяната тръгва от самите нас. Осъзнахме, че за да започнем промяната днес, тук и сега, ние -хората, работещи в сферата на образованието, можем да направим промени там. Самите ние можем да се променим. Пътят на промяната тръгва не само от самите нас. Пътят на промяната започва най-вече в и чрез образованието.

Защо ние

01.

Участие в осъществяване на смислена кауза

02.

Всички сме част от проблема, нека бъдем част от решението

03.

Осъзнаване на промяната, която идва отвътре и споделена отговорност

Нашият екип

 • Румяна Георгиева

  Румяна е сертифициран инструктор сред природата / Wildnis- und Erlebnispädagogin/...

 • Майа Антова

  Майа е творец и любител на природата. Сертифициран инструктор сред...

 • Орлин Илиев

  Орлин е планинският "експерт" в нашия екип. Лицензиран планински, аплийски...

 • Иван Георгиев

  Иван е страстен любител на (почти) всякакви спортове сред природата...

Нашите принципи и практики

01.

НПО

Центърът за учене чрез преживяване е регистриран като сдружение по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в частна полза. Създавайки центъра, ние си поставихме няколко основни цели - на първо място бихме искали да участваме в редица проекти и каузи, които могат да подобрят условията на живот в страната ни. 

02.

Преживяването

Акцентът в нашите програми е преживяването. Това е и основният метод на учене. Ученето чрез преживяване се осъществява през следните етапи - планиране на активността съгласно потребностите и желанията на групата; същинско протичане и преживяване; рефлексия на преживяване и трансфериране на новопридопития опит в зоната на познанието и личния опит.

03.

Социални каузи

Само когато преживееш нещо, ти би искал и да го промениш. Идеята ни е чрез преживяване да отворим вратите към други гледни точки, перспективи и надяваме се … промени. Убедени сме, че изолацията и нетолерантността водят до духовно обедняване на хората, неспособни да споделят преживявания и емоции.

04.

Иновативното в подхода

Ученето чрез преживяване не е нов подход или методика, в нашата страна обаче можем често можем да го разглеждаме като иновация в отделни случаи. Посредством ученето чрез преживяване участниците в нашите програми биха могли да се убедят, че притежават редица качества, които могат да им помогнат в живота. Могат да придобият редица меки умения и знания за света като цяло. 

05.

Обучители

Според нас качество се постига най-вече с добре обучен екип от сертифицирани инструктори. Нашите обучители са сертифицирани според стандартите на Немското сдружение по преживелищна педагогика /https://www.bundesverband-erlebnispaedagogik.de/ от Института по преживелищна педагогика към университета в Касел /Германия /https://www.cvjm-hochschule.de/institut-fuer-erlebnispaedagogik-ifep/.

06.

Безопасност

В нашите програми обръщаме голямо внимание на безопасността при провеждане на програми на открито. Безопасност гарантираме с работа съгласно стандартите за безопасност в страната и на европейско ниво. Спазваме изискванията на водноспасителната служба към БЧК при изграждане на водни елементи; на ПСС към БЧК, АПХ и европейската въжена асоциация ERCA при използване в програмите на различни планински – въжени, скални, трекинг елементи; на немското сдружение по преживелищна педагогика /https://www.bundesverband-erlebnispaedagogik.de/.