Кауза

Няколко думи за нас и за нашата кауза

Нашата кауза е каузата пътна безопасност. Пътната безопасност в контекста на гражданското образование. Вярваме, че всеки един от нас може да допринесе за промяната на пътната реалност в страната ни. Затова и нарекохме каузата „Пътят на промяната“.

Мисията на нашата организация е да убедим възможно най-много хора, че всяко наше действие и бездействие като граждани има връзка с пътната реалност в страната ни и че ние като отговорни граждани сме тези, от които зависи промяната, качеството ни на живот и др. Мисията ни е да променяме начина на мислене на хората и тяхното поведение.

Вече имаме четири реализирани дейности по нашия проект.

 • През март 2023г. издадохме книга с кауза, наречена „Пътят на промяната“ с автор Румяна Георгиева и илюстратор Майа Антова. Ако искате да си купите книгата (8лв.), можете да я поръчате от тук.
 • През месец септември създадохме видео по темата, което е по-долу на страницата:)
 • През ноември създадохме образователна игра, която чрез преживяване въвежда темата за активното гражданско поведение като възможно решение за излизане от негативните статистики. Екип съставители: Румяна Георгиева, Айлин Етемова, Надежда Ангелова, Майа Антова /която е и илюстратор/. Ако искате да си купите играта (89лв.), можете да я поръчате от тук.
 • През февруари 2024г. започнахме работа по адаптиране на играта за деца на възраст 10+ години и стартирахме кампании за набиране на средства в платформите „Павел Андреев“ и „BG cause“. Със събраните средства ще издадем 200 бройки от играта, които ще дарим на различни образователни институции в цялата страна. Издаването на тези нови бройки се планира да бъде през месец юни.
 • До юни 2024г. събрахме средства за издаване не на 200, а на 400 бройки от играта „Пътят на промяната“ за деца на 10+ години. В момента игрите се печатат. Очаквайте съвсем скоро информация за предстоящата кампания по даренията.

Убедени сме, че Пътят на промяната тръгва от самите нас. Осъзнахме, че за да започнем промяната днес, тук и сега, ние -хората, работещи в сферата на образованието, можем да направим промени там. Самите ние можем да се променим. Пътят на промяната тръгва не само от самите нас. Пътят на промяната започва най-вече в и чрез образованието.

Защо ние

01.

Участие в осъществяване на смислена кауза

02.

Всички сме част от проблема, нека бъдем част от решението

03.

Осъзнаване на промяната, която идва отвътре и споделена отговорност

Нашият екип

 • Румяна Георгиева

  Румяна е сертифициран инструктор сред природата / Wildnis- und Erlebnispädagogin/...

 • Майа Антова

  Майа е творец и любител на природата. Сертифициран инструктор сред...

 • Орлин Илиев

  Орлин е планинският "експерт" в нашия екип. Лицензиран планински, аплийски...

 • Надежда Ангелова

  Покрай професията си на университетски преподавател по химия Надето е...

Нашите принципи и практики

01.

НПО

Центърът за учене чрез преживяване е регистриран като сдружение по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в частна полза. Създавайки центъра, ние си поставихме няколко основни цели - на първо място бихме искали да участваме в редица проекти и каузи, които могат да подобрят условията на живот в страната ни. 

02.

Преживяването

Акцентът в нашите програми е преживяването. Това е и основният метод на учене. Ученето чрез преживяване се осъществява през следните етапи - планиране на активността съгласно потребностите и желанията на групата; същинско протичане и преживяване; рефлексия на преживяване и трансфериране на новопридопития опит в зоната на познанието и личния опит.

03.

Социални каузи

Само когато преживееш нещо, ти би искал и да го промениш. Идеята ни е чрез преживяване да отворим вратите към други гледни точки, перспективи и надяваме се … промени. Убедени сме, че изолацията и нетолерантността водят до духовно обедняване на хората, неспособни да споделят преживявания и емоции.

04.

Иновативното в подхода

Ученето чрез преживяване не е нов подход или методика, в нашата страна обаче можем често можем да го разглеждаме като иновация в отделни случаи. Посредством ученето чрез преживяване участниците в нашите програми биха могли да се убедят, че притежават редица качества, които могат да им помогнат в живота. Могат да придобият редица меки умения и знания за света като цяло. 

05.

Обучители

Според нас качество се постига най-вече с добре обучен екип от сертифицирани инструктори. Нашите обучители са сертифицирани според стандартите на Немското сдружение по преживелищна педагогика /https://www.bundesverband-erlebnispaedagogik.de/ от Института по преживелищна педагогика към университета в Касел /Германия /https://www.cvjm-hochschule.de/institut-fuer-erlebnispaedagogik-ifep/.

06.

Безопасност

В нашите програми обръщаме голямо внимание на безопасността при провеждане на програми на открито. Безопасност гарантираме с работа съгласно стандартите за безопасност в страната и на европейско ниво. Спазваме изискванията на водноспасителната служба към БЧК при изграждане на водни елементи; на ПСС към БЧК, АПХ и европейската въжена асоциация ERCA при използване в програмите на различни планински – въжени, скални, трекинг елементи; на немското сдружение по преживелищна педагогика /https://www.bundesverband-erlebnispaedagogik.de/.