Кауза

Няколко думи за нас и за нашата кауза

 

Ние

Ние сме група съмишленици, обединени около идеята и желанието да променим света около нас. Да променим мисленето и отношението на хората. Промяна към по-добро.

Ние вярваме, че можем да сме двигателите на Промяната. Нашата кауза се казва "Различни - НЕ Безразлични". Тя е посветена на борбата ни с апатията в нашето общество; на целта ни да работим в посока развиване на отговорно поведение на наблюдателя, на неговото НЕ-безразличие спрямо действията на хората около нас в най-различни аспекти - наблюдателя в движението на пътя, наблюдателя на домашното насилие, наблюдателя на агресията. Нашата борба е борба с културата на ПРЕМЪЛЧАВАНЕТО – културата на немия свидетел, който не носи отговорност. На нашата кауза е посветена и книгата "Пътят на промяната", написана от едната от нас - Руми и илюстрирана от другата от нас - Майа.

Защо ние

01.

Участие в осъществяване на смислена кауза

02.

Всички сме част от проблема, нека бъдем част от решението

03.

Осъзнаване на промяната, която идва отвътре и споделена отговорност

Нашият екип

 • Румяна Георгиева

  Румяна е сертифициран инструктор сред природата / Wildnis- und Erlebnispädagogin/...

 • Майа Антова

  Майа е творец и любител на природата. Сертифициран инструктор сред...

 • Орлин Илиев

  Орлин е планинският "експерт" в нашия екип. Лицензиран планински, аплийски...

 • Иван Георгиев

  Иван е страстен любител на (почти) всякакви спортове сред природата...

Нашите принципи и практики

01.

НПО

Центърът за учене чрез преживяване е регистриран като сдружение по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в частна полза. Създавайки центъра, ние си поставихме няколко основни цели - на първо място бихме искали да участваме в редица проекти и каузи, които могат да подобрят условията на живот в страната ни. 

02.

Преживяването

Акцентът в нашите програми е преживяването. Това е и основният метод на учене. Ученето чрез преживяване се осъществява през следните етапи - планиране на активността съгласно потребностите и желанията на групата; същинско протичане и преживяване; рефлексия на преживяване и трансфериране на новопридопития опит в зоната на познанието и личния опит.

03.

Социални каузи

Само когато преживееш нещо, ти би искал и да го промениш. Идеята ни е чрез преживяване да отворим вратите към други гледни точки, перспективи и надяваме се … промени. Убедени сме, че изолацията и нетолерантността водят до духовно обедняване на хората, неспособни да споделят преживявания и емоции.

04.

За подхода

Ученето чрез преживяване не е нов подход или методика. Същественото при него е преживяването, което води до учене и съответно до промяна. То среща участниците с техните силни и слаби страни, развива множество меки умения, знания за света като цяло и води до личностно израстване. 

05.

Инструктори

Според нас качество се постига най-вече с добре обучен екип от сертифицирани инструктори. Нашите инструктори са сертифицирани според стандартите на Немското сдружение по преживелищна педагогика /https://www.bundesverband-erlebnispaedagogik.de/ от Института по преживелищна педагогика към университета в Касел /Германия /https://www.cvjm-hochschule.de/institut-fuer-erlebnispaedagogik-ifep/.

06.

Безопасност

В нашите програми обръщаме голямо внимание на безопасността при провеждане на програми на открито. Безопасност гарантираме с работа съгласно стандартите за безопасност в страната и на европейско ниво. Спазваме изискванията на водноспасителната служба към БЧК при изграждане на водни елементи; на ПСС към БЧК, АПХ и европейската въжена асоциация ERCA при използване в програмите на различни планински – въжени, скални, трекинг елементи; на немското сдружение по преживелищна педагогика /https://www.bundesverband-erlebnispaedagogik.de/.