Курс по водна безопасност

Курсът е предназначен за всеки, който работи с групи деца и възрастни в близост до и във водни басейни.

Програмата има за цел да запознае участниците с опасностите във водна среда, екипировката, методите и начините на спасяване на пострадал. Успоредно с теоретичната част има и много практика, реализиране на акция за спасяване на пострадал. Във връзка с безопасността някои от основните теми са оценка на риска, мениджмънт на риска, превенция на водни инциденти. От друга страна курсът предлага богата палитра от възможности за използване на елемента вода в различни програми с насоченост към ученето чрез преживяване - работа в екип, опознаване на водните басейни с техните флора и фауна; забавна наука - как да си направим собствена пречиствателна станция или стихията на природното бедствие свлачище.

Дати на провеждане: 05-07.09.2020г.

Място на провеждане: язовир Голям Беглик

Брой участници: минимален брой участници 10; максимален брой ечастници - 14