Events

Курс за инструктор сред природата /обща информация

ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА АУТДОР ИНСТРУКТОР/ПРЕЖИВЕЛИЩНА ПЕДАГОГИКА. Допълнителната квалификация за аутдор инструктори е обучение, разработено като методика на ученето чрез преживяванеили Преживелищна педагогика. Тя въвежда една по-нова методика по отношение на уменията при работа с групи. Всъщност сама по себе си тя представлява придобиване на знания на базата на изпитания опит чрез експериментиране и развиване както…
Read more

Предизвикателни игри 2020

В първия тийм билдинг за необвързани се включиха 30 участника ♥ Забавлявахме се и се опознавахме с 4 игри, приготвяне на обяд и дискусия на тема 'Какво ни пречи да създаваме успешни взаимоотношения'. Получихме много положителна обратна връзка от участниците и предложения за подобрения за следващото подобно събитие, което вече планираме 😉 Благодарим на Rare Life Coaching…
Read more