Курс за инструктор сред природата /обща информация

ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА АУТДОР ИНСТРУКТОР/ПРЕЖИВЕЛИЩНА ПЕДАГОГИКА.

Допълнителната квалификация за аутдор инструктори е обучение, разработено като методика на ученето чрез преживяванеили Преживелищна педагогика. Тя въвежда една по-нова методика по отношение на уменията при работа с групи. Всъщност сама по себе си тя представлява придобиване на знания на базата на изпитания опит чрез експериментиране и развиване както на способността за работа в екип, така и на индивидуалните качества на всеки отделен човек.

Какво представлява курсът?

Програмата на курса е разработена и модерирана от нашите партньори от института по преживелищна педагогика към университета CVJM в Касел/http://ep.cvjm-hochschule.de/institute/institut-fuer-erlebnispaedagogik/fort-und-weiterbildung/weiterbildung-wildnis-und-erlebnispaedagogik/, акредитиран от немската провинция Хесен и сертифициран от Немското сдружение по преживелищна педагогика – еталон за високо образователно качество. Този базисен курс дава най-основните знания и умения при работата като инструктор на открито и на закрито. Подчертаваме и „на закрито”, защото много от упражненията могат да бъдат осъществявани извън природната среда и да обогатят уменията за фасилитиране и модериране на групови процеси. В рамките му са включени 2 модула по 4 дни, 1 по-дълъг модул от 9 дни, лекция на тема „Правни и застрахователни аспекти в работата като инструктор“, обучение по първа долекарска помощ. Курсът завършва с един ден наблюдение в някоя от нашите програми /т.нар. хоспитация и един ден практика или общо 21 дни.

Comments are closed.