Проект Столична община /Социални иновации

С радост съобщаваме, че проектът на нашето сдружение на тема "Заедно можем повече - програма за хора с физически увреждания на тема Огън" беше одобрен от Столична община /Програма Социални иновации. С осъществяването на проекта искаме да убедим цялото общество, че е дошло времето за промяна в отношението към хората с увреждания, че всички сме едно цяло и че заедно можем много повече по пътя към промяната. Предстои ни много работа и много много споделени положителни емоции, надяваме се:))

Нашият проект има за цел да организира двудневна програма за хора с физически увреждания. Програмата ще се проведе на 11 и 12 септември в Драгалевци. Темата на програмата е Огънят. Посредством активностите участниците и придружаващите ги доброволци ще се запознаят с твърди умения при запалването на огън, ще работят в група, ще преминат през пътя на работата в екип и ще споделят магията на това да си край огъня. Вярваме, че едно такова преживяване може да бъде част от пътя към промяна на нагласите в мисленето, както на доброволците относно хората с увреждания и мястото им в обществото, така и на самите участници с увреждания за личното им място, мисия и път.

Целта на нашия проект е да предложим на хора с физически увреждания приключенско преживяване сред природата. Промяната, която целим, е участниците да осъзнаят и открият неподозирани качества в себе си и по този начин да открият мястото си в обществото. Както вече споменахме, ние сме твърдо убедени, че това място не е в изолацията. В тази връзка виждаме и социалното значение на нашия проект – в осъзнаването на собствената личност и търсенето на нейната реализация.

Иновацията според нас се състои в това да предложим подобна приключенска програма за хора с физически увреждания. Замисълът на нашата програма е хората с физически увреждания и придружаващите ги доброволци да изпълняват и преживеят заедно активностите. Подобни програми се провеждат успешно от нашите партньори от Германия от немското сдружение по преживелищна педагогика /https://www.bundesverband-erlebnispaedagogik.de/. Резултатът е наличие на много повече реализирали се хора с увреждания в немското общество, имащи по-качествен живот и общество, което мисли по всякакъв начин за хората с увреждания.

Comments are closed.