Курс временни въжени елементи 2019

Високите и ниски въжени елементи са сравнително рядко използван метод в Преживелищната педагогика. Много често елементът не е на мястото, което ни трябва точно в този момент. През месец септември 2019 проведохме курс за инструктор за временни въжени елементи по стандартите на Европейската въжена асоциация.

В този курс се научихме как сигурно и професионално се изготвят ниски и високи въжени елементи според стандартите на Европейската въжена асоциация. Получихме богат инструментариум от методи как въжените елементи могат да бъдат използвани с педагогическа цел.

Акценти от програмата:

  • Практическо изучаване на изграждане и използване на множество мобилни въжени елементи
  • Техники за опъване на въжения елемент
  • Екипировка и възли
  • Стандарти за сигурност съгласно ERCA
  • Репертоар от методи за мобилни въжени точки
  • Качване по въжето
  • Мениджмънт по сигурността и мениджмънт в кризисни ситуации

 Maincook

Comments are closed.