Годишен отчет на дейностите на сдружението за 2023г.

  • Март - Провеждане на обучение „Рефлексията в ученето чрез преживяване“
  • Март - Издаване на книга с кауза „Пътят на промяната“, посветена на пътната безопасност, превенцията в контекста на гражданското образование.
  • Септември - Образователно видео по темата за пътната безопасност (можете да видите видеото в страница Кауза).
  • Септември - Участие в проект на село Кубратово /НЧ Светлина/ на тема „Искам да съм здрав“ /Кремиковци.
  • Ноември - Издаване на Образователна мисбловна игра „Пътят на промяната“ за младежи на 16+ години и за възрастни. В играта, която чрез преживяване и дискусия въвежда темата за пътната безопасност и проактивното гражданско поведение като възможно решение (по модела на Климатична фреска) (съставители: Румяна Георгиева, Надежда Ангелова, Айлин Етемова и Майа Антова /съставител и илюстратор)
  • Декември - Съвместно с „Номадия“ ООД - участие в организацията на екологична работилница в Софийския зоопарк на тема застрашени видове.

Comments are closed.